SHUa : Un reto multidisciplinar

Moderadora: Dra. Mª Dolores Arias-Verdú. Ponentes: Dr. Joaquín Manrique Escola, Dr. Rafael León López